Úvodní stránka Glosy a komentáře Český paralympijský výbor vyloučil Český svaz tělesně postižených sportovců. Lepší už to nebude
Český paralympijský výbor vyloučil Český svaz tělesně postižených sportovců. Lepší už to nebude PDF Tisk Email
ostatní - Glosy a komentáře
Redakce: Alice N. Tejkalová   
Sobota, 22 Květen 2010 15:51
Když v dubnu Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS) definitivně vyhrál soudní spor s Českým paralympijským výborem (ČPV) o určení členství, málokdo si dovedl představit, jak jepičí trvanlivost bude tento stav mít. Nejprve se proti rozhodnutí soudu ČPV rozhodně ohrazoval, během čekání na nabytí právní moci rozsudku odmítl donominovat plavce Vojtěcha Fraňka a Kateřinu Liškovou z ČSTPS na mistrovství světa. Prý aby se jejich nominace nedala využít k negativní medializaci, což je samo o sobě postavené na hlavu. K "negativní medializaci" lze "využít" právě onu nenominaci. Okamžitě po obdržení písemného vyhotovení rozsudku pak výbor začal jednat.

Nejprve svolal mimořádné výkonné grémium, na které pozval předsedu ČSTPS Jana Nevrklu. Grémium bylo v pátek 7. 5. Podle informací, které má Handisport.cz k dipozici, obdržel Nevrkla pozvání ve středu 5. 5. odpoledne. V té době už byla zplnomocněna k veškerým jednáním s ČPV do doby konání valné hromady svazu (8. 5. 2010) advokátka Hedvika Hartmanová. Ta se z narychlo svolaného jednání omluvila s odkazem na dlouho dopředu domluvené pracovní povinnosti a požádala o změnu. Zároveň Jan Nevrkla napsal, že už nemá mandát jednat za svaz. Odpověď ČPV byla jasná - Hartmanovou nikdo nezval, a když nepřijde ani Nevrkla, bude mimořádné jednání o ČSTPS bez ČSTPS (v tiskové zprávě ČPV po tomto mimořádném výkonném grémiu se později objevilo pouze to, že zástupce ČSTPS nedorazil, o objektivních důvodech ani slovo).

Na mimořádném zasedání grémium rozhodlo, že ČSTPS musí uhradit členské příspěvky za uplynulých 5 let (2005 - 2009), vyčíslené na 4 950 000 Kč. Termín - do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k zaplacení. A to i přesto, že svazu ve zmiňované době nebyl poskytován ze strany paralympijského výboru v podstatě žádný servis, nedostával státní dotace ani sponzorské peníze, a v posledních letech byl navíc jeho sportovcům blokován start na velkých akcích včetně paralympiád. A vzhledem k tomu, že komunikace mezi oběma organizacemi byla prakticky nulová, jak by měl svaz příspěvky platit? Odpověď dává tisková zpráva ČPV ze dne 19. 5. 2010: "Pokud se ČSTPS považoval za člena ČPV, jak zaznělo na Výkonném grémiu, pak tomuto svazu nic nebránilo v úhradě členských příspěvků. Mohl je uhradit buď přímo Českému paralympijskému výboru, nebo měl možnost členský příspěvek za ten který rok složit do soudní úschovy, čímž by se svého závazku zprostil." Že se jedná o účelovou argumentaci je zřejmé při letmém pohledu do stanov ČPV, kde se jednak o povinnosti platit příspěvky mluví až od roku 2007, jednak nikde není stanovena jejich výše.

Když Český svaz tělesně postižených sportovců nezaplatil ani zpětně ve stanovené lhůtě, výkonné grémium ho na svém řádném zasedání 19. května 2010 vyloučilo pro neplnění členských povinností. Hlasování? 5:1 pro. Jediný hlas proti patřil na jedno zasedání opět akceptovanému členovi - Českému svazu tělesně postižených sportovců. Ten se podle slov svého na valné hromadě znovu zvoleného předsedy Jana Nevrkly chce bránit všemi legálními prostředky proti nastalé situaci. Tedy pravděpodobně zase soudní cestou...

Není pochyb (a já, která ten spor znám ještě z doby, kdy oficiálně nezačal, bych ani nic jiného tvrdit nemohla), že na počátku sporu stály chyby funkcionářů obou stran. Jan Nevrkla neměl nikde mluvit o vystupování a výkonné grémium ho nemělo "s porozuměním" brát na vědomí. Následné oboustranné manipulace médií a sportovců také nepatří k tomu nejlepšímu, co se v českém paralympismu událo. Poté, co soudce Škrha ale v prosinci 2005 zjistil ze stanov svazu, že Nevrkla neměl k tomuto kroku mandát, a vynesl podle toho rozsudek, paralympijský výbor se neměl proti němu odvolávat. Jeho úhybný manévr byl odhalen, stejně jako nekompetentnost Jana Nevrkly. To by tu ale muselo jít skutečně o dobro sportovců, a ne jen o osobní ambice. Tehdy ještě šlo situaci urovnat (za předpokladu, že by se do ústraní odklidili hlavní aktéři, tedy Jan Nevrkla a František Janouch).

Jestli si někdo myslí, že současným stavem trpí jen tělesně postižení sportovci, nemá pravdu. Situací a podlým jednáním funkcionářů trpí sport postižených obecně, lidé se na handicapované dívají jako na někoho "kdo se jen hádá o peníze". S gustem pak každému říkám, jak mizivé je procento postižených lidí mezi nejdůležitějšími bafuňáři. To ne handicapovaní, ale nepostižení. Smutné, a jak se zdá, hodně trvanlivé.

Alice Tejkalová
 
HANDISPORT.CZ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting