Úvodní stránka Sledge hokej Výsledkem jednání výboru svazu ledního hokeje jsou dvě nové smlouvy se sledge hokejisty
Výsledkem jednání výboru svazu ledního hokeje jsou dvě nové smlouvy se sledge hokejisty PDF Tisk Email
sporty - Sledge hokej
Redakce: Alice N. Tejkalová   
Neděle, 21 Říjen 2012 21:22
TISKOVÁ ZPRÁVA Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje schválil na svém jednání 18. října 2012 realizační tým reprezentačního mužstva sledge hokejistů. Hlavním trenérem české sledge hokejové reprezentace bude v sezóně 2012/13 Miroslav Hornich, sportovním manažerem a asistentem trenéra Tomáš Zelenka, manažerem týmu Vladislav Hamrla. Celé znění tiskové zprávy zde.

Výkonný výbor ČSLH schválil realizační tým reprezentace na základě podpisu třístranné smlouvy mezi ČSLH, jeho servisní dceřinnou organizací PRO - HOCKEY CZ, s r. o., a agenturou H production, s r. o.  Smlouva byla podepsána dne 18. října 2012 a ze strany České sledge hokejové asociace schválena hlasováním valné hromady per rollam e-mailem dne 17. října 2012 (pro 7, zdržel se 1, proti 0 členů).

Agentura H production, s.r.o., bude na základě smlouvy organizovat a řídit činnost a aktivity reprezentace ve sledge hokeji, včetně využití marketingových práv. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014.

Nejbližšími úkoly agentury H production, s.r.o., nyní bude zajistit soustředění reprezentace a dále mezinárodní utkání v Rusku v termínu 6. - 11. prosince 2012.

Řídícím orgánem České sledge hokejové ligy zůstává Česká sledge hokejová asociace, a to na základě podpisu dvoustranné smlouvy mezi ČSLH a ČSHA ze dne 18. října 2012. I tato smlouva byla schválena hlasováním valné hromady ČSHA per rollam e-mailem dne 17. října 2012 (pro 7, zdržel se 1, proti 0 členů).

Obě smlouvy kromě organizačních záležitostí specifikují také způsoby financování chodu reprezentace ve sledge hokeji a České sledge hokejové ligy.

Jan Chlubna
 
HANDISPORT.CZ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting